خانه
تماس با ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پست های مصوب اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

شماره تلفن

عنوان پست

نام ونام خانوادگی

35539524

مدیرکل

جعفر پاشایی

35290337

کارشناس مسئول پیگیری وهماهنگی دفتر

صابر ناجی

35290338

کارشناس پیگیری وهماهنگی دفتر

حسین رسولی شربیانی

35538063

کارشناس مسئول امورزنان

طیبه معرفت

35569378

 

مشاور اجرایی مدیر کل

ضرغام نظری

35558897

مشاور مدیر کل و کارشناس مسئول امور جوانان

محمدحسین روشنی

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی

35539530

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی

نادر فکورنیا

35563443

کارشناس مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی

حسین صبور

35290367

کارشناس  اطلاع رسانی و روابط عمومی

وحید عبدلی حیدری

35290376

کارشناس اطلاع رسانی و روابط عمومی+

یوسف رضایی

اداره استعدادهای درخشان

35548066

رئیس اداره استعدادهای درخشان

محمد حسین اشرفی

35290267

کارشناس استعداد های درخشان

فیروز ابراهیمی

35290267

کارشناس استعداد های درخشان

رسول فتحی وند

اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی

35549019

رئیس اداره

علیرضا فرشباف گلی

35563275

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

علیرضا قلی پور رشتین

35290310

کارشناس مسئول پاسخگویی به شکایات

علی مظفری

35290360

کارشناس

مهدی مهرپویا

35290310

کارشناس

ناصر شهریاری

35290355

کارشناس پاسخگویی به شکایات

میر حسین شریفی

35290319

کارشناس پاسخگویی به شکایات

عباس ایپچیان

35290355

کارشناس ارزیابی کارکنان و معلمان

نقی رحیمی

مدیریت حراست

35538055

مدیر حراست

علی اصغر بابازاده

35557061

کارشنــــــــــاس مسئول حفاظت پرسنلی

علی کاویانی

35549010

کارشنــــــــــاس مسئول اسناد و IT

مسعود شهناز

35290314

کارشنــــــــــاس مسئول  دبیرخانه

جعفر ملک زاده

35530972

کارشنــــــــــاس حفاظت IT

مهدی تار قلی زاده

35290317

کارشنــــــــــاس دبیرخانه

هادی زارعی

35290356

کارشنــــــــــاس تحلیل و بررسی

محمدعلی سلامی

35290317

کارشنــــــــــاس اسناد

پیام اردشیری

35290349

کارشناس دانش آموزی

صدیقه فریور

35290349

کارشناس حفاظت پرسنلی

فاطمه علائی

35290320

کارشناس پدافند غیرعامل

یوسف اکبرزاده

اداره حقوقی و املاک و حمایت قضایی کارکنان

35551612

رئیس اداره

خلیل یوسفی پور

35290325

کارشناس حقوقی ،املاک وحمایت قضایی

 

35539013

کارشناس حقوقی ،املاک وحمایت قضایی

یعقوب مشهدی

35290379

کارشناس حقوقی ،املاک وحمایت قضایی

داود فرزین فر

35290325

کارشناس حقوقی و امور دعاوی استخدام

صدیار زینالی

گروه انجمن اولیا و مربیان

35290324

رئیس گروه

ودود سفیدی هریس

35565487

کارشناس انجمن اولیا و مربیان

احد نوربخش

35290290

کارشناس انجمن اولیا و مربیان

اصغر شفائیه هیق

35290290

کارشناس انجمن اولیا و مربیان

محمد محرمی

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

35567010

رئیس رسیدگی به تخلفات اداری

علی گلی

35290339

عضوهیات رسیدگی به تخلفات اداری

جهانپور عزتی

35290339

عضوهیات رسیدگی به تخلفات اداری

محمد رضوی

35290340

کارشناس اتوماسیون اداری

رحمان عدلی

هسته گزینش

35531002

مدیر هسته

جلیل علی محمد زاده

35566016

کارشناس مسئول تحقیقات وپیگیری (عضوهسته)

حسین محمد زاده کمالی

35569972

کارشناس تحقیقات وپیگیری

حمداله جعفری

35574480

کارشناس تحقیقات وپیگیری

بایرامعلی نافعی

 35574480

کارشناس مسئول آموزش مصاحبه و امتحانات(عضو هسته)

فاطمه زارع زاده

35565013

کارشناس ارزیابی

شیرین خانساری

35534127

کارشناس ارزیابی

رضا زندیه

35534023

کارشناس مسئول پاسخگوئی (عضو هسته )

علی رزاقی خرمدرق

35565013

کارشناس پاسخگویی (خواهر)

فاطمه کامران آذر

35534023

کارشناس پاسخگویی (برادر)

احد زحمت دوست

35566835

کارشناس آموزش ،مصاحبه وامتحانات(برادر)

سید محسن باقری

35574481

کارشناس آموزش ،مصاحبه وامتحانات(خواهر)

فاطمه زارع زاده

35574481

کارشناس آموزش ،مصاحبه وامتحانات(خواهر)

نیر پناهی

35545447

کارشناس جذب نیرو

محمود علیپور صفا

35545447

کارشناس جذب نیرو

کلثوم عبدی

35545447

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

علی هاشمی

35568972

کارشناس اتوماسیون اداری گزینش

قربانعلی نافعی

35545447

کارشناس امور اداری مالی

مهدی دایی بارنجی

35574481

متصدی اتوماسیون اداری گزینش

حسین جانگداز

35290237

بایگان

نادر یاوری

اداره سنجش آموزش و پرورش

35532246

رئیس اداره

مجید شقاقی پور

35565242

کارشناس مسئول سنجش

علی هاشمی فرزانه

35290312

کارشناس سنجش

محسن حسن پور

35559009

کارشناس مسئول امور فناوری سیستمهای مکانیزه سنجش و آموزش

باقر سمیعی

35290387

کارشناس امور فناوری سیستمهای مکانیزه سنجش و آموزش

جاوید فیضی لنبران

35290297

کارشناس مسئول ارزشیابی تحصیلی

محمد علی پور ولی

35290296

کارشناس ارزشیابی تحصیلی

محرم یوسفی دستجرد

اداره مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی

35538053

رئیس اداره

حسن رهبرزاده

35549015

کارشناس مسئول امور شوراهای منطقه ای آموزش وپرورش

علی واحدی

35538051

کارشناس مسئول امورمراکز ومدارس غیر دولتی

ملک محمدجعفرپور

35569377

کارشناس امورمراکز ومدارس غیر دولتی

نادر فخیمی هریس

35290332

کارشناس امورمراکز ومدارس غیر دولتی

ابراهیم صفریان

35290346

کارشناس توسعه مراکز پیش دبستانی

یوسف زارع نبیلیان

35538459

کارشناس مسئول آموزش از راه دور

هوشنگ دیداری

35538459

کارشناس آموزش از راه دور

 محمد باقری

اداره امور شاهد وایثارگران

35538050

رئیس اداره امور شاهد وایثارگران

ولی اله جواهری

35290248

کارشناس امور شاهد وایثارگران

جهانگیر بیرامی

35290311

کارشناس امور شاهد وایثارگران

یعقوب خورشیدی زنگبار

35290311

کارشناس امور شاهد وایثارگران

 احد خبازی نژاد حقی

اداره آموزش و پرورش استثنایی

35430130

رئیس اداره

رضا خانمحمدی

35430132

معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی

جعفر محرمی

35340150

کارشناس امور اداری ومالی ومشارکتهای مردمی

مرتضی قانونی بستان آباد

35430133

کارشناس مسئول آموزش و پرورش استثنایی استان

اژدر علمی

35430151

کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی

صمد قصابی

35430152

کارشناس آموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان پیش دبستانی وابتدایی دچار مشکلات بینائی

محمد علی جلالت

35430150

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان پیش دبستانی وابتدایی دچار مشکلات شنوایی

مریم قلی نژاد

35430151

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان دچار مشکلات جسمی وحرکتی

سارا اصغری

35430152

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان دچار مشکلات چند معلولیتی

قهرمان فضل زاده

35430150

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان پیش دبستانی وابتدائی کم توان ذهنی

کبری کاظمی

35430151

کارشناس آموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان دوره پیش حرفه ای ومتوسطه حرفه ای

علی اقبالی

35430152

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان دچار مشکلات ویژه یادگیری ورفتاری

نسرین خیاطی

35430150

کارشناس مسئول تشخیص،توانبخشی وبهداشت معلولین وپرورشی

ثریا چاپاری ایلخچی

35430151

کارشناس تشخیص وتوانبخشی

عباس حسن پور

35430152

کارشناس مشاوره ،مددکاری وانجمن های اولیاءومربیان معلولین

زهرا علی اصغری صدری

35430150

کارشناس تربیت بدنی معلولین

سعید لطفی

35430150

مسئول دبیرخانه و بایگانی

سمانه نوری زاده

معاونت آموزش ابتدایی

35550467

معاون مدیرکل

محمد شاطریان

35290205

کارشناس هماهنگی وپیگیری

جواد عسگری

گروه آموزش پیش دبستانی ودبستانی

35572523

رئیس گروه آموزش دوره دوم ابتدایی

 ناصر ابراهیمی

35290292

کارشناس مسئول آموزش دوره اول ابتدایی

عادل احمدیان

35290297

رئیس گروه آموزش دوره اول ابتدایی

صفر وحدتی

35553961

کارشناس مسئول آموزش دوره دوم ابتدایی

ثریا حسین پور جمشیدی

35290236

کارشناس ارزیابی عملکرد مراکز پیش دبستانی

فخر السادات روحانی

35290366

کارشناس آموزش دوره دوم ابتدایی

داداش ارمغانی

گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی

35290294

رئیس گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی

موسی راجی

35290200

کارشناس گروههای آموزشی وتکنولوژی آموزشی

اشرف بابائی کوچکی

معاونت سواد آموزی

35549012

معاون سواد آموزی مدیر کل

جمال پیری

35549013

کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر

احمد باقری

35290375

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی

علی نوری اصل

35290368

کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی

حسن چاکری شادباد

35290368

کارشناس ارزشیابی تحصیلی

بهارک تقی زاده

35538467

رئیس اداره دوره های سواد آموزی

رضا قدیمی

35290216

کارشناس دوره سوادآموزی

علی اوجاقی

35290359

کارشناس دوره تحکیم و انتقال

عشقعلی مددلو

35290365

رئیس اداره ساماندهی آموزشهای داوطلبانه و واگذاریها

عبداله فتحی

35290323

کارشناس آموزشهای داوطلبانه

رویا شهبازی خواه

35290371

کارشناس ترویج سوادآموزی

اژدر پناهی

معاونت آموزش متوسطه

35568600

معاون مدیر کل

سید حمایت میرزاده

35290289

کارشناس هماهنگی وپیگیری دفتر

جواد عسگری

گروه آموزش دوره اول متوسطه

35553055

رئیس گروه آموزش دوره اول متوسطه

نعمت ولی نژادهزه بران

35539526

کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه

منصور ممی پور هوراند

35290276

کارشناس آموزش دوره اول متوسطه

ناصر صامصونچی

35290278

کارشناس آموزش دوره اول متوسطه

غلام مقدسی

35290278

کارشناس آموزش دوره اول متوسطه

بهادر اصلانی

گروه آموزش دوره دوم متوسطه

35524024

رئیس گروه آموزش دوره دوم متوسطه

فریده حقائی

35560101

کارشناس مسئول آموزش دوره دوم متوسطه

داود فرتاش

35290287

کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه

علیرضا نظری

35290277

کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه

جواد میرزایی

35290361

کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه

فرهاد نوری کوسه لار

اداره آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش

35538062

رئیس اداره آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش

نعمت ولی نژاد

35566155

کارشناس مسئول آموزش فنی وحرفه ای

فاضل محمدی

35290202

کارشناس آموزش فنی وحرفه ای

احمد معمارزاده

35290201

کارشناس آموزش فنی وحرفه ای

حسین مرسلی

35569171

کارشناس مسئول کار ودانش وکشاورزی

محمود الهامی

35290207

کارشناس کار ودانش وکشاورزی

رجب نیک بخت

35290352

کارشناس کار ودانش وکشاورزی

عباس اقدمی

35290208

کارشناس کار ودانش وکشاورزی

علی اسماعیلی

گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی

35538065

رئیس گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی

انشاءاله قاسملو

35569375

کارشناس مسئول تکنولوژی وگروههای آموزشی

ابوالفضل شبانی

35290284

کارشناس تکنولوژی وگروههای آموزشی

محمود رضاپور شفیق

معاونت پرورشی وفرهنگی

35538450

معاون مدیر کل

طاهر علمی

35538450

کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر

بیوک عالی پور

اداره مشاوره تربیتی

35563626

رئیس اداره مشاور تربیتی

جهانبخش غلامی

35557256

کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی

اسمعیل بایگان

35557256

کارشناس مشاوره تربیتی

آرش یگانه فرد

35530703

رئیس مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی دانش آموزان

رقیه عیدی خطیبی

35530703

کارشناس مشاوره

اسداله صحتی

35530703

کارشناس مشاوره

ساناز وثوقی

35557256

کارشناس مشاوره تربیتی

آسیه احمدی طاهر

35290400

کارشناس مددکاری

کبری احیایی

 

رئیس امور فعالیتهای دانش آموزی

ناصر کفش خواه مقدم

 

کارشناس امور فعالیتهای دانش آموزی

احمد راغب

 

کارشناس امور فعالیتهای دانش آموزی

محمد تقی نسب

 

کارشناس امور فعالیتهای دانش آموزی

کریم حاجلو

33845553

رئیس اردوگاه الغدیر(برادران)

علی ولی نژاد

33844400

کارشناس امور فرهنگی

بهمن احمدیان

33835553

کارشناس امور برنامه ریزی

مهدی کامکار منور

 

سرایدار و خدمت گذار

سجاد اکبری باروقی

33863330

رئیس اردوگاه الغدیر(خواهران)

روشن حسن علی زاده

33863331

کارشناس امور فرهنگی

رباب مهدی زاده

 

کارشناس امور اجرایی و برنامه ریزی

ایوب دهقان

35538468

رئیس باشگاه پرورشی

میرعدالت موسی نژاد

اداره فرهنگی ، هنری

35571720

رئیس اداره فرهنگی ، هنری

میریحیی همایون هیق

 

کارشناس امور بسیج دا نش آموزی

لیلا محمدپور

35538464

کارشناس تربیت سیاسی ،اجتماعی ومناسب ها وایام اله

کریم حسین زاده

35538464

کارشناس مسئول فرهنگی هنری وفوق برنامه

مقداد جعفری

35290305

کارشناس فرهنگی هنری وفوق برنامه

یوسف پورباقر

35571710

کارشناس مسئول فعالیت های اردویی وکانونها

یعقوب فنایی پیرلر

35290309

کارشناس فعالیت های اردویی وکانونها

اکبر شیرین زاده

35290309

کارشناس فعالیت های اردویی وکانونها

اسماعیل حبیب زاده ملکی

اداره امور قرآنی ، نماز و عترت

35538466

رئیس اداره امور قرآنی ، نماز و عترت

سعید دهقانی

35290414

کارشناس مسئول گسترش فرهنگ نماز

علی نایبی

35290414

کارشناس گسترش فرهنگ نماز

حمیده اسحاقی

35290414

کارشناس مسئول قرآن وعترت

علی جعفری

35290414

کارشناس قرآن ونماز و عترت

محمد مختاری مرکید

اداره امور تربیتی

35538468

رئیس اداره امور تربیتی

حمید رضا راعی

35538468

کارشناس امور تربیتی

سید مهدی طباطبایی

35538468

کارشناس امور تربیتی

داریوش حکیمی

35538468

کارشناس امور تربیتی

نایب زلفی

معاونت تربیت بدنی و سلامت

35549018

معاون تربیت بدنی و سلامت

رسول صادقی مقبره

35290419

کارشناس پیگیری وهماهنگی دفتر

علی هجیری آذر

اداره سلامت و تندرستی

35532247

رئیس اداره سلامت و تندرستی

مرادعلی سبز علی زاده

35290328

کارشناس سلامت و تندرستی

معصومه مازوچیان

35290328

کارشناس سلامت و تندرستی

مسلم خالقی

اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی

35290357

رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی

ابوالقاسم کردکتول

35290397

کارشناس تربیت بــــــدنی پســـــــران

محرمعلی پاشایی فر

35532243

کارشناس مسئول تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی پسران

مرتضی احمدزاده

35290397

کارشناس تربیت بــــــدنی پســـــــران

فیروز عبدالله زاده

35290397

کارشناس امور میدانهای ورزشی

کریم کارکن

35534921

کارشناس مسئول تربیت بــدنی دختــران

لیلا علی محمد زاده

35290336

کارشناس تربیت بـدنی دختــران

مهین عبدالهی فخیم

35290336

کارشناس تربیت بـدنی دختــران

نرمین محقق

اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

35290425

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

مجید ملک پور

35290426

کارشناس مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

حمیدرضا عاطفی فر

35290427

کارشناس مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

سید اسلام فیاضی

معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی

35538056

معاون پژوهش وبرنامه ریزی ونیروی انســانی

صمد صمدیان

35538056

کارشناس هماهنگی و پیگیری امور دفتری

جاوید ظاهر

گروه تحقیق و پژوهش

35566464

رئیس گروه

مرتضی علمی

35290238

کارشناس تحقیق و پژوهش

 ارشد یاری ترکی

35538061

کارشناس تحقیق و پژوهش

 

گروه بررسی محتوای آموزشی وپرورشی (مجازی)

35532240

رئیس گروه

کاظم حشمتی سیس

اداره فناوری اطلاعات وارتباطات

35539870

رئیس اداره

فرداد تیموری

35290280

کارشناس برنامه ریزی و هوشمندسازی مدارس

مریم راستکار

35539872

کارشناس توسعه شبکه ها

عبدالناصر فرشباف گلدوز

35290286

کارشناس توسعه شبکه ها

مهدی فرج پور

35539871

کارشناس مسئول پشتیبانی سیستم های نظام جامع

حبیب جعفری

35290281

کارشناس پشتیبانی سیستم های نظام جامع

یوسف نژد ساعی

35290344

کارشناس توسعه شبکه ها

بهنام رضایی

35290263

کارشناس پشتیبانی سیستم های نظام جامع

حسین صفری

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

35567865

رئیس اداره

علیرضا صیادی

35290424

کارشناس ارتباط با پردیس های دانشگاهی و متحدین خدمت

فیروز امامی

35290438

کارشناس مسئول برنامه ریزی و نیروی انسانی

علیرضا قادری

35290433

کارشناس برنامه ریزی و نیروی انسانی

آرزو پور حسینی

35290437

کارشناس برنامه ریزی و نیروی انسانی

اکبر آرمند

35537269

کارشناس مسئول اجرای دوره های آموزشی

محمد شرقی خسروشاهی

35232210

کارشناس اجرای دوره های آموزشی

حسن رهبر زاده

گروه طرح و برنامه

35548172

رئیس گروه

اقبال پور ولی

35550736

کارشناس طرح و برنامه

محمدرضا رضوی هریس

35290413

کارشناس طرح و برنامه

صمد امجدی فرشی

35569991

کارشناس مسئول آمار

سعید مردانه

35290261

کارشناس آمار

اصغرعبدالرزاقی

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

35567077

 معاون توسعه منابع و پشتیبانی

احمد ناصری

35290250

کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر معاون

محمد پیرقدیم

35532303

کارشناس مسئول تغذیه و نظارت بر توزیع شیر مدرسه

عباس علیزاده

35532303

کارشناس تغذیه و نظارت بر توزیع شیر مدرسه

حسن بابازاده سیه رود

35290223

کارشناس تغذیه و نظارت بر توزیع شیر مدرسه

محمد مهدی زاده

اداره بودجه

35568940

رئیس اداره

ناصر افسری گرکری

35568092

کارشناس مسئول بودجه

احد فراقی پراپری

35290256

کارشناس بودجه

جواد نوذری ممقانی

35290354

کارشناس بودجه

 

35539528

کارشناس مسئول بودجه عمرانی

یونس تقی زاده

35290354

کارشناس بودجه عمرانی

علی اسد نژاد حقی

اداره تعاون و امور رفاهی

35571267

رئیس اداره

مالک افشاری

35535868

کارشناس مسئول امور رفاهی

جواد ذبیحی

35549555

کارشناس مسئول وام و تسهیلات

محمد حسن پور

35535868

کارشناس امور رفاهی

نادر رنجبر

35549555

کارشناس وام وتسهیلات

احمد علی سرمدی

اداره امور اداری وتشکیلات

35538064

رئیس امور اداری و تشکیلات

کیانوش عطایی

35569376

کارشناس مسئول تشکیلات انتصاب واصلاح روشها وتحول اداری

بهروز قربانپور

35569376

کارشناس ساختارهای سازمانی، انتصابات و تحول اداری

اکبر نورالهی

35569992

معاون امور اداری

عزیز عیسی زاده

35290213

کارشناس ساختارهای سازمانی، انتصابات و تحول اداری

خدیجه نجفی

35548067

کارشناس مسئول استخدام

حسن جاویدی قلعه لر

35290215

کارشناس استخدام

عبداله ولی زاده

35557604

کارشناس مسئول نقل وانتقالات ،مرخصی وماموریت ها

علی عبدلی

35290204

کارشناس نقل و انتقالات، مرخصی و ماموریت ها

بیوک آقا اسماعیلی

35568945

کارشناس مسئول حقوق و مزایا

حسن امجدی

35290232

کارشناس حقوق و مزایا

منصور کرمی

35290213

کارشناس ئحقوق و مزایا

عادل پورعباد

35290228

کارشناس امور اداری بازشستگان

اصغر قاسم زاده

35290228

کارشناس امور اداری بازشستگان

رعنا قربان زاده

اداره راهبردی مکاتبات و اسناد

35538066

رئیس اداره راهبردی مکاتبات و اسناد

محمد حسین عباسپور صالح

35290231

معاون راهبردی مکاتبات و اسناد

نبی گوزلی

35290237

کارشناس اتوماسیون اداری

رامک شریعت زاده

35290237

کارشناس اتوماسیون اداری

سید اسحق صفوی خلخالی

35290240

کارشناس اتوماسیون اداری

جمشید انصاری

35290240

کارشناس اتوماسیون اداری

علی حسین پور

35290240

مسئول بایگــــانی

غلامرضا اسماعیل پور

35290240

 بایگان

قلی نامی

اداره امور مالی

35539527

رئیس اداره امور مالی

اصغر نژاد محمد

35566849

معاون  امور مالی

نصرت الله امیریان

35567522

کارشناس مسئول رسیدگی وتسجیل اسناد

حبیب اله حسین زاده

35290395

کارشناس  رسیدگی وتسجیل اسناد

مقصود زینال زاده

35290395

کارشناس  رسیدگی وتسجیل اسناد

علیرضا عزیز زاده

35557553

کارشناس مسئول اعتبارات

علی بیداری کجاباد

35290402

کارشناس اعتبارات

حسین کاظمیان اسفنجانی

35568059

کارشناس مسئول دریافت وپرداخت

بهروز الهیاری

35290402

کارشناس دریافت وپرداخت

رضا میرزاخانی

35290402

کارشناس دریافت وپرداخت

علی عباس زاده

35557553

کارشناس مسئول دفترداری وتنظیم حسابها

علی میر قربانی پریخانی

35290330

کارشناس دفترداری و تنظیم حسابها

ناصر کیهان مهر

35566849

کارشناس مسئول امور مالی بازنشستگان و موظفی بگیران

حبیب اله حسین زاده

35566849

کارشناس امور مالی بازنشستگان و موظفی بگیران

موسی احیایی

35566849

کارشناس  امور مالی بازنشستگان و موظفی بگیران

اسحق اسدی

35290345

کارشناس دفترداری و تنظیم حسابها

حمید درختی

35565213

کارشناس مسئول امورمالی وجمعداراموال

پرویزآقازاده

 

حسابدار و مسئول امور دفتری و بایگانی اسناد

صالح شقاقی پور

اداره پشتیبانی وخدمات

35571721

رئیس اداره پشتیبانی وخدمات

سجاد عبادی

35538054

معاون پشتیبانی وخدمات

یونس امانی

35290388

کارشناس امورعمرانی وساختمان

مقصود احمدزاده

35290223

کارشناس برنامه ریزی خرید

ایرج خدایی

35290229

مسئول انبارها

حسن رضاپور

35290244

انباردار

محمد علی جلیلی

35290244

انباردار(تحت نظارت ستاد تغذیه)

فرهاد عبدی سقندل

34467987

کارشناس کتب درسی ونشریات کمک آموزشی

محبوب مصباح آذغان

35569172

کارشناس امور قراردادها

قدرت خداداده

35569172

کارشناس امور قراردادها

علیرضا فهیمی

35290244

سرایدار

مجید محمدی

35569172

کارشناس تنظیم اسناد

سیف اله اصغری

35290212

کارپرداز

مالک ایزدی میر عیوضیان

35574480

نگهبــــان

ظهراب محمودیان

35290229

مسئول امور نقلیه

ابراهیم نیک رفتار

35290229

راننده سنگین (اکبر مهدی نژاد)

اکبر مهدی

 

دوشنبه 13 بهمن 1393   05:02:50

Guest (meduguest)


Powered By Sigma ITID.